189-1007-6937 | sales@byteccm.com

搜索

联系电话

电子邮件

永茂地址

电话:18910076937

传真:010-60279090

北京市大兴区生物与医药产业基地庆丰路26号

版权所有©

产品中心

>
>
>
导向盖板 BSOPW BSOPF BSOPS

导向盖板 BSOPW BSOPF BSOPS

产品名称

导向盖板 BSOPW BSOPF BSOPS

详情描述

代  
     号

类型

W

L

T

a

b

Φd

s

BSOPW-70×160

A

70

160

25

110

50

18

25

BSOPW-70×200

B

200

75

30

BSOPW-70×240

240

90

BSOPW-85×200

85

200

28

75

60

22

BSOPW-85×240

240

90

BSOPW-85×300

C

300

80

BSOPW-85×350

350

90

代  
     号

类型

W

L

T

a

b

Φd

s

BSOPF-70×160

A

70

160

25

110

50

18

25

BSOPF-70×200

B

200

75

30

BSOPF-70×240

240

90

BSOPF-85×200

85

200

28

75

60

22

BSOPF-85×240

240

90

BSOPF-85×300

C

300

80

BSOPF-85×350

350

90

BSOPF-100×200

B

100

200

75

70

BSOPF-100×240

240

90

BSOPF-100×300

C

300

80

BSOPF-100×350

350

90

代    
     号

类型

W

L

T

a

b

Φd

s

BSOPS-70×160

A

70

160

25

110

50

18

25

BSOPS-70×200

B

200

75

30

BSOPS-70×240

240

90

BSOPS-85×200

85

200

28

75

60

22

BSOPS-85×240

240

90

BSOPS-85×300

C

300

80

BSOPS-85×350

350

90

BSOPS-100×200

B

100

200

75

70

BSOPS-100×240

240

90

BSOPS-100×300

C

300

80

BSOPS-100×350

350

90

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待